تلفن تماس : 82233260

همکاری خانه و مدرسه برای پیشگیری از اعتیاد


25 اردیبهشت 1397 150 بازدید

مشاور فرهنگی رئیس جمهور درباره بحث اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر گفت: همکاری خانه و مدرسه برای کنترل و پیشگیری از اعتیاد به مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی کودکان ، نوجوانان و جوانان بسیار تاثیرگذار است و این امر باید مورد توجه اساسی قرار گیرد.


 اشرف بروجردی در گفت و گو با روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: با وجود به افزایش و گستردگی انواع مواد مخدر صنعتی، شیمیایی و حتی دخانیات در جامعه و اینکه خانواده ها بیش از سایر آحاد کشور در برابر اعتیاد آسیب پذبر می شوند، ضرورت دارد با توجه به مدیریت خوب برای بحث اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر، آموزش و پرورش با اولیای دانش آموزان مشارکت بیشتری داشته باشد.

وی با بیان اینکه بیشترین الگو پذیری افراد از درون مدرسه شکل می گیرد، اظهار کرد:وقتی همکاری و مشارکت در مورد آشنایی با انواع مواد مخدر، راههای پیشگیری ، درمان ، کنترل و غیره مدیران مدارس همه مقاطع تحصیلی با خانواده ها انجام شود نیمی از رویکرد مبارزه اجتماعی با مواد مخدر تحقق می یابد.

 مشاور فرهنگی رئیس جمهور ادامه داد: از آموزش و پرورش انتظار است که بحث نظارت بر رفتار و حالات دانش آموزان را نیز بیشتر کند زیرا خانواده ها دغدغه هایی در زندگی دارند که گاهی در این مورد کم توجهی می شود، وقتی نظارت در مدارس باشد، آنان می توانند والدین را نیز در جهت رفتار و حالات فرزندانشان بگذرانند و یک همکاری و تعامل خوبی در این زمینه ایجاد می شود.

 بروجردی با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد بیشتر زنان را درگیر می کند، تصریح کرد: وقتی مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی در جامعه زیاد باشد، زنان قربانی آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد می شوند.

 به گفته وی ، در حال حاضر بحث اعتیاد زنان در کشور افزایش یافته در حالیکه آنان نیاز به حمایت دارند، باید وقتی مورد درمان قرار می گیرند و دوباره به آغوش جامعه و خانواده باز می گردد، تحت حمایت و مشاوره قرار گیرند و رها نشوند.

 مشاور فرهنگی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: لازم است در راستای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر نیز مراکز ترک اعتیاد حرفه های علمی و اصولی در مورد روش های ترک و بهبودی کامل و امیدوار شدن معتاد به زندگی دوباره ببینند و تحت نظارت باشند.

بروجردی تاکید کرد: همه وظیفه دارند به بحث اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر توجه بیشتری کنند و به راحتی از این مسئله عبور نکنند.

منبع: روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر

 

نظرات کاربران 0 نظر