مقاله بررسی رابطه علّی والد_فرزندی،اضطراب، احساس تنهایی و کنترل شخصی به عنوان پیشایند‌های گرایش به مصرف مواد در نوجوانان


21 مرداد 1399 15 بازدید دانلود فایل پیوست

(فصلنامه اعتیاد پژوهی)

مقاله بررسی رابطه علّی والد_فرزندی،اضطراب، احساس تنهایی و کنترل شخصی به عنوان پیشایند‌های گرایش به مصرف مواد در نوجوانان

این مقاله را از قسمت بالا دریافت کنید

نظرات کاربران 0 نظر