تلفن تماس : 82233260

تذکره دود


11 اسفند 1396 139 بازدید

آن سرسلسله خاندان دُخانی، آن آفتِ سمینارهای آن‌چُنانی، آن باعث و بانی ریه‌هایِ بیمار و سُرفه‌های کشدار ، امّ‌الدخانیات و جامع‌المرضات سیگار... گویند به سالِ هزار و اندی، فردی سبک‌عقل از اهالی قاجاریه، به نام سیگارالدوله نخستین بار سیگار را از ممالک بیگانه به ایران وارد کرد و از آن پس ملت شورَش را درآوردند! از عجایب سیگار همین بس که نخست فرد مِن‌باب تفریح و تفنن یک نخ می‌کشد و به خیال خام خود دیگر نمی‌کشد و زهی خیال باطل!

نقل است که روزی مریدان به خدمت سیگارالدوله درآمدند و بگفتند: «ای استاد! ما را نصیحتی بفرما مِن‌باب آداب سیگار کشیدن؟» استاد قدری بیندیشید و بگفت: «در کتاب اخلاق سیگاری آمده، یک سیگاری متمدن و متشخص هیچ‌گاه در پمپ بنزین سیگار استعمال نمی‌کند.» مریدان احسنت‌گویان و هوراکشان گرد استاد حلقه زدند و او را از زمین برگرفته و به هوا فرستادند و مکرر این عمل بکردند؛ تا آنجا که فندکی از جیب استاد بر زمین افتاد و به همراه پمپ منفجر گشت!

روزی در تاکسی نشسته بودیم که ناگاه شخصِ راننده، سیگاری، آن هم از این قرمز خطرناک‌ها آتش زدندی و پُک به پُک کشیدی و حال ما را گرفتی! او را گفتم: «حضرت آقا،آیا می‌دانی این سیگار که در دست گرفته‌ای و پُز روشنفکری برداشته‌ای و پُک می‌زنی هی مدام، 30 درصد برای خودت مضر است و 70 درصد باقی‌مانده در حلق مبارک ما فرو می‌رود؟» راننده سیگاری قدری تامل بنمود و بیندیشید و بگفت: «به راستی که شما چشم مرا به واقعیت گشودید! پس تا دیر نشده شما این سیگار را بگیرید و بکشید، بلکه این 70 درصد به ما برسد و این‌گونه جبران مافات کرده و از خجالت‌تان در بیاییم!» اینجا بود که بنده دیگر سکوت پیشه کردم و در راه به این فکر می‌کردم که سرِ خود را با چه زاویه‌ای به دیوار بکوبم بهتر است!

آورده‌اند که روزی فردی مصرف‌کننده را دیدند که گوشه عزلت گرفته و لام تا کام دود نمی‌کند. گفتند: «از چه روی به این روزگار درآمدی؟» بگفتا: «کز دود و دم ملولم و اکسیژن آرزوست!»

گویند روزی سیگارالدوله قاجار، لعنة‌الله‌علیه که چه افراد را در ورطه این بلای خانمان‌سوز گرفتار نکرد، توسط خیل بزرگی از به دام افتادگان به دام افتاد و جملگی او را مورد عنایت قرار دادندی و آن‌قدر او را بزدندی تا مُرد و جز نامی از او نماند.

 فاطمه فلاح

نویسنده و طنزپرداز

نظرات کاربران 0 نظر